Posty

pomódlmy się nawzajem... zaproszenie do pewnej inicjatywy

a czy Ty się spostrzeżesz, że to może już... ?

Niech żyje Chrystus Król!

Ad hoc o dzisiejszym wydarzeniu w Łagiewnikach

Dziewczyna księdza i emigracja...

Dostrzegać znaki

jaki jest mój pryzmat życia

Po co ta uroczystość ??