Grobowa Cisza...


Ciało Chrystusa złożono w grobie... 
A więc grób ... 
czyli koniec...

Tak koniec! 

Koniec grzechu, koniec małości, koniec... koniec... koniec... 

Jezus wziął na krzyż wszystko co w naszym życiu prowadzi nas do końca i dał nam nieskończoność.

Dziś CISZA, grobowa cisza

Czas na moje ludzkie dziękuję.
Prezent będzie jutrzejszego poranka, kiedy po raz kolejny doświadczę pustego grobu.

Grobu, który mówi: krzyż to początek lepszego.

Niech te święta nie będą jednymi z kolejnych. Ale miejscem spotkania Żywego Boga. Zaproszenia go do siebie... na wielkanocne śniadanie.

Przyjęcia Jego daru...
Daru życia w pełni.


Błogosławionego oczekiwania na zmartwychwstanie.

Komentarze