prowadzić do Boga...

Fragment Ewangelii św. Marka (Mk 7,31 -37) opisuje kolejny cud Jezusa, tym razem uzdrowienie głuchoniemego. Nic nadzwyczajnego jeśli chodzi o zachowanie Jezusa. Człowiek w potrzebie, cierpiący, niemy, głuchy i Jezus wypełniający proroctwo Izajasza: "oczy niewidomych przejrzą, uszy głuchych się otworzą". Boża miłość do człowieka. Dokonał się cud.

Dziś chcę zwrócić uwagę na tło dokonanego przez Jezusa cudu. Głuchoniemy zostaje przyprowadzony do Jezusa.

kto go przyprowadza?
dlaczego go przyprowadza? 

ktoś kto Jezusa znał, ktoś kto wiedział i wierzył, że Jezus może pomóc. 

Słuchając jutro tej Ewangelii. Pomyśl kiedy ostatnio przyprowadziłeś kogoś do Boga, bo wiesz, że On może pomóc. I pomódl się za tych, którzy Ciebie do Boga przyprowadzili. 

Wspólnota tak bardzo ważna w dzisiejszym wy-indywidualizowanym świecie. Zatroszcz się o nią. 
Dobrej niedzieli. 

Komentarze