w cieniu kultury śmierci

Jest 21 maja, czwartek późne popołudnie... 
Irlandia znajduje w przededniu referendum, w którym, jak to określił jeden z moich znajomych księży, "Irlandczycy mogą dokonać moralnego seppuku".

Od kilku dobrych tygodni słupy ulicznych latarni pokryte są plakatami Vote YES oraz Vote NO. Niestety te pierwsze zdecydowanie przeważają. 

Do czego zachęcają owe plakaty?
Głos oddany na TAK - jest za wprowadzaniem do irlandzkiej konstytucji nowego pojęcia małżeństwa, które będą mogły zawierać osoby tej samej płci. Głos na NIE - to głos za utrzymaniem obowiązującego dokumentu. 
Irlandia jest krajem, gdzie od 1 stycznia 2011 można zawierać związki partnerskie, co jak widać okazało się zbyt mało dla prężnie działającego lobby LGBT w tym małym kraju. 

Oto ten katolicki niegdyś kraj staje jutro przed wyborem, który kreśli autor księgi Powtórzonego Prawa: 
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście.[...]. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi... Pwt 30,15-20

Przed kulturą śmierci, która rozszerza coraz większe kręgi przestrzegał św. Jan Paweł II w swoich przemówieniach, w Encyklikach. 
W Evangelium Vitae pisał tak:
Także do nas skierowane jest wyraźne i stanowcze wezwanie Mojżesza: <<Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo>>.
To wezwanie dobrze odpowiada także naszej sytuacji, bo i my musimy każdego dnia wybierać między <<kulturą życia>> a <<kulturą śmierci>>. Ale słowa Księgi Powtórzonego Prawa mają jeszcze głębszy sens, ponieważ każą nam dokonać wyboru ścisłe religijnego i moralnego. Mamy nadać naszej egzystencji pewien podstawowy kierunek, a w życiu przestrzegać wiernie i konsekwentnie prawa Bożego: <<Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełnić Jego polecenia, prawa i nakazy. (...) Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest Twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi>>. EV 28

Jeśli przeczytasz ten tekst, pomódl się za Irlandczyków, by dokonali dobrego wyboru. By pomimo wszytko potrafili powiedzieć Bogu TAK, zaś ludziom NIE.


Komentarze