mędrcy...

"a oto mędrcy przyszli ze wschodu..." 

Idą Mędrcy do Boga, który przyszedł na świat jako małe bezbronne dziecko
Idą Mędrcy do Boga, który urodził się stajni dla zwierząt
Idą Mędrcy do Boga, bo są Mędrcami... 
takimi sprzed dwóch tysięcy lat

A gdzie dziś idzie Mędrzec? 
Czy dziś Mędrzec potrafi dostrzec gwiazdę Boga? 
Znak, za którym podąży...


Bądź Mędrcem swojego życia,
Mędrcem Bożej Mądrości,
Mędrcem spotkania z Bogiem

Kilka dni Nowego Roku za nami
całe mnóstwo przed nami
niech to będzie czas otwarcia na Bożą Mądrość
rok stawania się Mędrcem, który chce spotkać Boga
Mędrcem, który przed Bogiem się skłania

Weź przykład z Mędrców, z tych z przed dwóch tysięcy lat 

Komentarze