Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2015

być człowiekiem pokoju

...od rana "chodzi za mną" ewangeliczna wskazówka dnia: Być człowiekiem pokoju! "...najpierw mówcie: Pokój temu domowi..." - Łk 10,5 Może warto sobie dziś uświadomić czy tam gdzie jestem panuje pokój. I to nie tylko taki podstawowy, że brak tam wojny. Ale taki prawdziwy, taki Boży. Takie głębokie SZALOM, pełne obecności Boga.  To żydowskie powitanie, o którym mówi Jezus swoim uczniom rozsyłając ich w świat to, kolejne zadanie dane chrześcijanom, które nie straciło na ważności.  Nieść Pokój. Ten ludzki i ten Boży. Ten głęboki pokój, który płynie z serca. Może warto sobie uświadomić swój dzień, jak wygląda. Każdą sytuację życia...  czego tam jest więcej? Owoców pokoju, czyli życzliwości, zgody, wzajemnego zrozumienia, opanowanie, poszanowania... czy krzyku, wyzwisk, braku szacunku, spoglądania z góry, nienawiści, Chrześcijanin to ten co niesie pokój. Jesteś ochrzczony... masz zadanie Najpierw mów: Pokój... Potem działaj dalej

Zamiary i plany...

Te myśli krążące, Pełna ich głowa Cel zamierzony I realizacja Powoli, nieśmiało Czy wyjdzie coś z tego? Jest zapał, więc idzie do przodu ...     Lecz jest rzeczywistość Ten mur dla zamiarów Odbiorca zapału Niszczyciel człowieczych zamiarów i planów      Wpleść w rzeczywistość Swe plany, zamiary Stawianie ich obok Wykluczy je z życia I zostaną planem Zamiarem odległym niezrealizowanym  Gdy rzeczywistość obejmie twe plany To staną się częścią życia, którym żyjesz Nie będą planami A realizacją Tego co piękne, Wspaniałe, Bo Twoje, Co tylko myślą było  Ukrytą w Twej głowie  Zamiary i plany Nie pozwól im zginąć Zamiary i plany  bogactwo człowieka Zamiary i plany... łp  Dublin 23.01.2015

Obecność Boga

Obecność Boga w codzienności człowieka może być i jest zaskakująca... Trzeba jednak chcieć dostrzec to, że jest blisko On się nie narzuca, nie krzyczy: Jestem tutaj, zobacz Mnie! Spokojnie i delikatnie mówi, pokazuje to co powinien człowiek zobaczyć. Czy jednak w tym pędzącym świecie człowiek jest w stanie usłyszeć Boga? Oto jeden z przykładów: Jutro (niedziela, 18 stycznia 2015) w Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy dzień Migranta i Uchodźcy. Ludzi, którzy z różnych powodów zmienili swoje miejsce zamieszkania. Ludzi którzy poszukują... i oto w ten dzień, kiedy wspominamy ludzi poszukujących czegoś, Jezus w Ewangelii zadaje bardzo konkretne pytanie:  Czego szukacie? Można nie zauważyć...  Można powiedzieć zbieg okoliczności... A może właśnie to szept Pana Boga, który jako człowiek wiary powinienem usłyszeć.  Więc: Czego Szukam?  Czy odpowiedziałem sobie kiedyś na takie pytanie?  Sobie, ale też i Bogu, który to pytanie stawia... G

mędrcy...

"a oto mędrcy przyszli ze wschodu..."  Idą Mędrcy do Boga, który przyszedł na świat jako małe bezbronne dziecko Idą Mędrcy do Boga, który urodził się stajni dla zwierząt Idą Mędrcy do Boga, bo są Mędrcami...  takimi sprzed dwóch tysię cy lat A gdzie dziś idzie Mędrzec?  Czy dziś Mędrzec potrafi dostrzec gwiazdę Boga?  Znak, za którym podąży... Bądź Mędrcem swojego życia, Mędrcem Bożej Mądrości, Mędrcem spotkania z Bogiem Kilka dni Nowego Roku za nami całe mnóstwo przed nami niech to będzie czas otwarcia na Bożą Mądrość rok stawania się Mędrcem, który chce spotkać Boga Mędrcem, który przed Bogiem się skłania Weź przykład z Mędrców, z tych z przed dwóch tysięcy lat