Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2015

być człowiekiem pokoju

...od rana "chodzi za mną" ewangeliczna wskazówka dnia: Być człowiekiem pokoju!

"...najpierw mówcie: Pokój temu domowi..." - Łk 10,5
Może warto sobie dziś uświadomić czy tam gdzie jestem panuje pokój. I to nie tylko taki podstawowy, że brak tam wojny. Ale taki prawdziwy, taki Boży. Takie głębokie SZALOM, pełne obecności Boga. 
To żydowskie powitanie, o którym mówi Jezus swoim uczniom rozsyłając ich w świat to, kolejne zadanie dane chrześcijanom, które nie straciło na ważności. 
Nieść Pokój. Ten ludzki i ten Boży. Ten głęboki pokój, który płynie z serca.
Może warto sobie uświadomić swój dzień, jak wygląda. Każdą sytuację życia...  czego tam jest więcej? Owoców pokoju, czyli życzliwości, zgody, wzajemnego zrozumienia, opanowanie, poszanowania... czy krzyku, wyzwisk, braku szacunku, spoglądania z góry, nienawiści,

Chrześcijanin to ten co niesie pokój. Jesteś ochrzczony... masz zadanie
Najpierw mów: Pokój... Potem działaj dalej

Pokój w domu, gdy nie masz sił a tam znów bałagan i zlew…

Zamiary i plany...

Te myśli krążące, Pełna ich głowa
Cel zamierzony
I realizacja

Powoli, nieśmiało
Czy wyjdzie coś z tego?
Jest zapał,
więc idzie do przodu ...

Lecz jest rzeczywistość
Ten mur dla zamiarów
Odbiorca zapału
Niszczyciel człowieczych zamiarów i planów

Wpleść w rzeczywistość
Swe plany, zamiary

Stawianie ich obok
Wykluczy je z życia
I zostaną planem
Zamiarem odległym
niezrealizowanym 

Gdy rzeczywistość obejmie twe plany
To staną się częścią
życia, którym żyjesz
Nie będą planami
A realizacją

Tego co piękne,
Wspaniałe,
Bo Twoje,
Co tylko myślą było 
Ukrytą w Twej głowie 

Zamiary i plany
Nie pozwól im zginąć

Zamiary i plany 
bogactwo człowieka

Zamiary i plany...

łp 
Dublin 23.01.2015

Obecność Boga

Obecność Boga w codzienności człowieka może być i jest zaskakująca...Trzeba jednak chcieć dostrzec to, że jest blisko On się nie narzuca, nie krzyczy: Jestem tutaj, zobacz Mnie! Spokojnie i delikatnie mówi, pokazuje to co powinien człowiek zobaczyć. Czy jednak w tym pędzącym świecie człowiek jest w stanie usłyszeć Boga?

Oto jeden z przykładów:
Jutro (niedziela, 18 stycznia 2015) w Kościele Katolickim obchodzony jest Światowy dzień Migranta i Uchodźcy. Ludzi, którzy z różnych powodów zmienili swoje miejsce zamieszkania. Ludzi którzy poszukują... i oto w ten dzień, kiedy wspominamy ludzi poszukujących czegoś, Jezus w Ewangelii zadaje bardzo konkretne pytanie:  Czego szukacie?
Można nie zauważyć...  Można powiedzieć zbieg okoliczności... A może właśnie to szept Pana Boga, który jako człowiek wiary powinienem usłyszeć. 
Więc: Czego Szukam?  Czy odpowiedziałem sobie kiedyś na takie pytanie?  Sobie, ale też i Bogu, który to pytanie stawia...
Gdy dziś Cały Kościół modli się za tych, którzy poszukują leps…

mędrcy...

"a oto mędrcy przyszli ze wschodu..." 

Idą Mędrcy do Boga, który przyszedł na świat jako małe bezbronne dziecko
Idą Mędrcy do Boga, który urodził się stajni dla zwierząt
Idą Mędrcy do Boga, bo są Mędrcami... 
takimi sprzed dwóch tysięcy lat

A gdzie dziś idzie Mędrzec? 
Czy dziś Mędrzec potrafi dostrzec gwiazdę Boga? 
Znak, za którym podąży...


Bądź Mędrcem swojego życia,
Mędrcem Bożej Mądrości,
Mędrcem spotkania z Bogiem

Kilka dni Nowego Roku za nami
całe mnóstwo przed nami
niech to będzie czas otwarcia na Bożą Mądrość
rok stawania się Mędrcem, który chce spotkać Boga
Mędrcem, który przed Bogiem się skłania

Weź przykład z Mędrców, z tych z przed dwóch tysięcy lat