adoracja


Biel hostii
Kruchość chleba
Płomień świecy
Cisza kaplicy

Ukryta Boża moc

Poruszane modlitwą wargi
Bijące miłością serce 
Umysł pragnący zgłębienia tajemnicy

Człowiek, w spotkaniu 
Z Wszechmocnym 

Milczeć i słuchać?
Czy szeptać
i prosić byś słuchał,
Wysłuchał

Trwać w ciszy skupienia 
Pozwolić na święte nic-nie-robienie
Ukryta Boża moc

Hawkstone Hall Marzec 2014

xłp

Komentarze