Zmieniać, poprawiać, 
tak na swoje... 
Przyjmować ale z zastrzeżeniem.... 
Przecież dziś XXI wiek,
Te niektóre przepisy takie nieżyciowe
a tu trzeba iść z duchem czasu...

To prawda trzeba iść z duchem... ale nie czasu tylko Duchem Ewangelii
a w niej czytamy: 
Nie przyszedłem znieść ale wypełnić... 
On - Jezus Chrystus, Bóg - Ten, który wszystko może
nie zmienia tylko wypełnia i uczy wypełniać 

Słowa Twoje, Panie są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego - Pięknie brzmią słowa Świętej Księgi. 
Czas je przyjąć do naszego życia.Byśmy chcieli nimi żyć, a nie chcieli ich zmieniać. Byśmy chcieli żyć pełnią, a nie tylko namiastką.
Dobrej niedzieli,
Spotkania z Panem we wspólnocie wiary.Komentarze