Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2014

... kim jestem?

Czy pytanie w tytule to filozoficzne pytanie? takie egzystencjalne, ... a może podstawowe, fundamentalne  sięgające głębi człowieczeństwa.  Czy to pytanie ma coś wspólnego z nadchodzącą niedzielą. Ze niedzielnym spotkaniem z Chrystusem żyjącym we wspólnocie.  Myślę, że tak i ma bardzo wiele...  Kim jestem?  NIE, kim jesteś ale właśnie kim jestem czy przeglądałem się ostatnio w lustrze Ewangelii Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To mocne wymagania, a zarazem p
Zmieniać, poprawiać,  tak na swoje...  Przyjmować ale z zastrzeżeniem....  Przecież dziś XXI wiek, Te niektóre przepisy takie nieżyciowe a tu trzeba iść z duchem czasu... To prawda trzeba iść z duchem... ale nie czasu tylko Duchem Ewangelii a w niej czytamy:  Nie przyszedłem znieść ale wypełnić...  On - Jezus Chrystus, Bóg - Ten, który wszystko może nie zmienia tylko wypełnia i uczy wypełniać  Słowa Twoje, Panie są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego - Pięknie brzmią słowa Świętej Księgi.  Czas je przyjąć do naszego życia.Byśmy chcieli nimi żyć, a nie chcieli ich zmieniać. Byśmy chcieli żyć pełnią, a nie tylko namiastką. Dobrej niedzieli, Spotkania z Panem we wspólnocie wiary.

zainspiruj...

Wy jesteście światłem świata, wy jesteście solą ziemi.  ... jeśli sól utraci swój smak czymże ją posolić....  To słowa , które wypowiedział Jezus przed 2000 tysiącami lat,  to słowa , które po raz kolejny usłyszymy odczytane podczas niedzielnej Ewangelii to słowa , które są wyrazem uznania wobec uczniów Pana to słowa , które wciąż są zadaniem uczniów Pana.  To nasze zadanie: rozświetlać ciemne miejsca codzienności blaskiem Jego Ewangelii, solą Jego nauki.  Jak pisał św. Paweł " głoszenie nauki nie miało nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości lecz były ukazywaniem ducha i mocy [...] aby wiara opierała się nie na  mądrości  ludzkiej, lecz na mocy Bożej"  Zainspiruj swym życiem tego obok którego żyjesz, mieszkasz, studiujesz, pracujesz.  To, że Bóg jest nieznany lub mało znany, to nie wina ateistów, którzy kwestionują Jego istnienie, ale nas chrześcijan, którzy wciąż tak mało ukazują Go światu. Dlaczego gdy nie lubimy nieprzyprawionych potraw, tol

pełnia życia...

Święto Ofiarowania Pańskiego od wielu już lat we wspólnocie Kościoła  przeżywane jest jako Dzień Życia Konsekrowanego. Od momentu chrztu każdy z nas nosi tą pieczęć Bożej konsekracji, a więc można rzec święto każdego z nas.  Święto po to, by sobie uświadomić, że ktoś mnie, kiedyś przyniósł do świątyni aby mnie przedstawić Panu, jak czyni to  Maryja z Józefem.  Ale ten dzień to przede wszystkim święto tych, którzy dar konsekracji chrzcielnej rozwijają według Rad Ewangelicznych.  W liście napisanym przez biskupów w Polsce można przeczytać takie słowa: "... osoby konsekrowane, nie tylko przez działalność zewnętrzną ile przez głęboką komunię z Bogiem pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przyszłość..."  To piękne słowa, ale zarazem wymagając, by rzeczywiście wciąż rozwijać ową głęboką komunię.  Wiele razy powtarzam, że człowiek nigdy nie może dać drugiemu tego czego sam nie posiada, więc jeśli my osoby zakonny stracimy nasz najcenniejszy skarb co damy d