patron ludzi pracy

W kalendarzu pojawiła sie kartka rozpoczynająca kolejny miesiąc.
W życiu liturgicznym, miesiąc szczególnie poświęcony Matce Najświętszej 
ale oto, w tym pierwszy dniu tego maryjnego miesiąca
Kościół zwraca uwagę na świętego Józefa 
i ukazuje go w kontekście ludzkiej pracy...

Papież Pius XII w 1955 roku ustanawia święto św. Józefa w dniu ludzi pracy... 

dziś, ten dzień kojarzy się raczej z odległymi już poniekąd pochodami majowymi dawnego ustroju, "długim weekendem", czy marszami dzisiejszej lewicy, a szkoda... 

Dziś praca kojarzy się z płacą, zarobkiem, 
nieraz z jej brakiem, trudem poszukiwania,
niegodziwą wypłatą, nieludzkim traktowaniem...

Zaś w zamyśle Kościoła ustanowienie tego święta miało ukazać świętość ludzkiej pracy, do której powołany jest człowiek słowami samego Boga "czyńcie sobie ziemię poddaną"

Litrugia Słowa dzisiejszego wspomnienia przywołuje fragment Listu do Kolosan: "wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi" 

Chrześcijański duch pracy, tego uczy nas dzisiejsze święto, jakże potrzeba nam wpatrywania się w tego Patrona, którego dziś stawia nam Kościół. Niech nasze działanie stanie się prawdziwym uświęcaniem tej ziemi, na której żyjemy, byśmy cokolwiek czynili z serca wykonywali, jak dla Pana. 

Święty Józefie, módl się za nami!

Komentarze