Przebaczenie


Gdy przyszli na miejsce, zwane "Czaszką", ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.  Lecz Jezus mówił: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią". Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. 
łk 23,33-34 


Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze Sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie Swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenie i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen 

Ile razy usłyszałem te słowa w moim życiu. Ile razy słysząc je uświadamiam sobie, że właśnie w tym momencie sam Bóg przebacza. Te słowa sakramentalnego odpuszczenia mają swój początek w godzinie krzyża. Jedno z pierwszych słów Chrystusa wypowiadanych na krzyżu to właśnie: Przebacz. 

Warto uświadomić sobie ten dramatyczny moment przybicia do krzyża, przytwierdzania rąk i nóg. Wraz z bólem Chrystus wypowiada słowo Przebacz im,... w tym miejscu Jezus pokazuje co znaczy owo chrześcijańskie przebaczenie 77 razy. 

Przebaczenie nie należy do łatwych decyzji człowieka. I dopiero może po czasie, po przemyśleniach, gdy minie pierwszy ból potrafię wypowiedzieć: Przebaczam. To jakże trudno uczynić to w momencie doznawanej krzywdy. Jezus nie czeka na lepszy moment... woła do Ojca: Przebacz im..
Chrześcijański radykalizm przebaczenia do którego jestem powołany. Radykalizm, którego moc płynie tylko i wyłącznie z Bożej mocy. Z krzyża, na którym te słowa zostały wypowiedziane.
Przyjęcie Jezusowego przebaczenia uzdolni do tego bym i ja umiał przebaczyć.

"...nie wiedzą co czynią"  to uzupełnienie tego zdania. Cztery słowa a jak wiele tłumaczą. Chrystusową świadomość podjętej misji, dzieła odkupienia i nieświadomości ludzi. 

Te słowa wypowiedziane z całą świadomością przez Jezusa staja się usprawiedliwieniem dla wielu. I to nie tylko tych z przed 2000 lat, rzymian i żydów ale każdego z nas. Ta niewiedza staje się początkiem przebaczenia ale też bramą nawrócenia - jak pisze Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu.
Zechciejmy te słowa chrystusowego usprawiedliwienia uczynić swoimi i uczyć sie wciąż na nowo trudnej cechy przebaczania, a zarazem szukać wejścia przez bramę niewiedzy i prowadzić do nawrócenia. By niewiedza ustąpiła, by ofiarowany dar przebaczenia został przyjęty, by pobudzał do zmiany.

Jezu cierpiący na krzyżu, ucz nas przebaczać, byśmy żyjąc w naszym świecie nieśli pokój i miłość, których udzieliłeś nam z krzyża.

Komentarze