Świąteczne ŻyczeniaBłogosławionych Świąt! 

 Życzę tylko tyle abyś spotkał się z Tym, który przychodzi dla każdego z nas. 
Niech te Święta umocnią wiarę w Syna Bożego, który dla nas się narodził.
Z darem modlitwy.
Komentarze