"Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico. 
Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, 
Króla królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem król, 
do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy, Ciebie dziś
za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram... "


Władca państw klęka przed Maryją, wobec ludu prosi o pomoc, zawierza.
Przez Maryję zaprasza Boga w codzienność swojego królestwa. 


Dziś, gdy tak wielu możnych tego świata, zostawia Boga na poboczu drogi życia. Gdy próbując samemu wpędzają ludzkość w coraz to nowsze kryzysy: wiary, moralności,społeczne i finansowe.


Trzeba nam powtarzać za Janem Kazimierzem... Ciebie Maryjo za Patronkę obieram... 
i żyć tak, by Jej królestwo urzeczywistniało się w codzienności życia.


Nie bój się zrealizować Jezusowego testamentu z pod Krzyża. 

Komentarze