Kierunek Niebo

  
Wniebowstąpienie... 

od najmłodszych lat słyszymy o niebie... 
niebo dla wierzącego jest celem drogi,
miejscem spotkania 
z Bogiem
z człowiekiem

Kierunek niebo... 
to chrześcijański drogowskaz życia
Do tego jesteśmy powołani, Ty i ja, 
Wniebowstąpienie to nie odległa historia z życia Jezusa 
ale szlak po którym ma kroczyć już dziś

do zobaczenia w niebie.... 

dobrej niedzieli... 

Komentarze