Dar Boga

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął lecz życie wieczne miał" 

Czy współczesny świat (w tym także, ja i ty) wierzy jeszcze w bezinteresowność?
... iż można coś zrobić od tak, bez żadnego interesu,
 b e z i n t e r e s o w n i e 

Czy współczesny świat (w tym także, ja i ty), który tak często pyta: za ile? co z tego będę miał? ile zyskam? 
... rozumie bezinteresowność


Myślę, że tak
- wolontariat zatacza coraz większe kręgi
- coraz większe i śmielsze społeczne inicjatywy na rzecz drugiego

Warto sobie uzmysłowić Źródło bezinteresowności
A Bóg dał... 
ON dał tak wiele, dał Swego Syna, byśmy życie mieli
każdy nasz bezinteresowny dar, jest udziałem w darze Jego Syna

Dzielmy się tym co mamy, nawet wtedy gdy wydaje się że mamy mało

pamiętaj... 
A Bóg dał... 
abyśmy życie mieli (i to nie tylko to na ziemi)

Radosnej niedzieli ;)

Komentarze