Mędrcy Świata....

Mędrcy Świata, Monarchowie gdzie śpiesznie dążycie... 
Słowa tej kolędy rozbrzmiewać będą w naszych świątyniach
Głośny głosem będą ludzie wspominać prawdę pokłonu Mędrców 
przed małym Dziecięciem


Święto Objawienia Pańskiego, Epifanii Boga całemu światu, który wyrażają owi Mędrcy


Bóg dalej chce objawiać się światu ale rodzi się pytanie: 
Czy dzisiejszy Mędrcy Świata poszliby za gwiazdą? 


w księdze Mądrości czytamy: 
Głupi już z natury są wszyscy ludzie,
którzy nie poznali Boga:
z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest,
patrząc na dzieła nie poznali Twórcy, [...]

Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa -
winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca,
stworzył je bowiem Twórca piękności. 

por. Mdr  13,1.3
Każdy z nas na swój sposób jest Mędrcem
Monarchą swojego małego świata
Może w to wielkie święto warto zadać sobie pytanie
czy pójdę za gwiazdą, którą daje mi Bóg...?

Czy wyruszę w trudną podróż, której na imię wiara... 
Wiara nie może być statyczna, nieruchoma 
Wiara musi być dynamiczna, rozwijająca się w kierunku Boga...

Oni wyruszyli, może nawet wbrew rozsądkowi
w małym Dziecięciu dostrzegli Boga,
tego który chce być blisko Ciebie... 

Nie bój się i wyrusz na drogę Wiary 
nie tylko z Mędrcami z przed dwóch tysięcy lat
ale z całą wspólnotą Kościoła, która pomimo swoich słabości 
idzie za gwiazdą, która prowadzi do Niego

Ja idę....
zapraszam... 
człowiek nie powinien wędrować sam 

Komentarze

  1. Wielu ludzi nie docenia tego święta, po prostu kolejny wolny dzień.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz