"Correctio fraterna" czyli chrześcijańska troska o drugiego człowieka

Odpowiedzialna osoba chce troszczyć się o drugiego, bliskiego mu człowieka. 
Chce dla niego jak najlepiej. Wiele dla niego zrobi. 
W tym duchu Jezus wypowiada trudne słowa o upomnieniu: "idź i upomnij go" 
To znaczy: Nie pozwól mu grzeszyć
To znaczy: Nie pozwól mu dalej brnąć w zło 

"Wiara to nie prywatny ogródek" - jak napisał jeden z ojców Dominikanów. 
Wierząc jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Odpowiedzialni za to, by razem dojść do celu.

Czy stać cię na to, aby zatroszczyć się o najbliższych na drodze wiary, którą kroczysz. 

Jezus kończy swoją wypowiedź: Pozyskasz brata dla wspólnoty...
... bo gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w Imię moje tam Ja Jestem


Kroczmy wspólnie drogą prowadzącą do Boga i nie dajmy sobie wmówić tego, że na tej drodze muszę być sam.
Komentarze