więzień nr 16670Dziś 70 rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego...
Człowiek, zakonnik, kapłan, Polak - oddał to co miał najcenniejsze,
to nie była decyzja chwili ale rezultat życia poświęconego Bogu...


[...] przykład życia i śmierci św. Maksymiliana jawią się jako żywe wołanie Boga do nas, byśmy nie obojętnieli na to, co dziś dotyczy człowieka i jego godności, byśmy nie ulegali pokusie świętego spokoju i łatwych, doraźnych rozwiązań [...] 
 z listu przełożonych wyższych zakonów męskich w Polsce
14 sierpnia 2011

Komentarze